Palkkahallinto

 • tunti / urakka / provisio / tuotanto / kuukausipalkat / lisät ym.
 • arkipyhäkorvaukset, pekkaset, työajan lyhennysrahat
 • keskituntiansiot jaksoittain
 • eri alojen työehtosopimusten soveltamista
 • sairaus- ja tapaturma-ajan palkat sekä niihin liittyvät Kelan ja vakuutusyhtiön päiväraha-anomukset
 • perhepoliittiset vapaat ja niiden Kela-anomukset
 • lomapalkkalaskenta
 • luontaisedut
 • työsuhteen irtisanomis- ja purkamisajan palkat
 • eri liittojen jäsenmaksuasiat tilityksineen ja tilastoineen
 • ulosottopidätykset
 • matkalaskujen perusteella kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset ja päivärahat
 • palkkalaskelmien postittaminen työntekijöille tai työnantajalle palkkakausittain ja yhteenveto työnantajalle
 • työnantajamaksuvelvotteiden laatiminen
 • työntekijöiden TyEL-asioiden hoitaminen
 • palkkahallintoon liittyvien maksuvelvotteiden hoitaminen maksuliikenneohjelmalla
 • työsopimukset
 • palkkatodistukset
 • lomautusilmoitukset
 • työtodistukset
 • työterveyshuollon korvausanomukset
 • palkkavuositilastot: verovirasto, työeläkeyhtiö, tapaturmavakuutusyhtiö